Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART CLASS ROOM) ๕๐ ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | 14 ตุลาคม 2563 18:00:32

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART CLASS ROOM) ๕๐ ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.phrae.mju.ac.th/admin-v1/UploadedFiles/6310141758188_ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf