ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART CLASS ROOM) ๕๐ ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ตุลาคม 2563 18:00:32

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
9 ตุลาคม 2563 17:33:52

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity) จำนวน ๑ เครื่อง
21 กุมภาพันธ์ 2563 22:05:56

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) ชนิดโครงสร้างโลหะ จำนวน ๒ ตู้
21 กุมภาพันธ์ 2563 21:39:47

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ชุดถังปฏิกรณ์การหมัก พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ 1 ชุด
21 กุมภาพันธ์ 2563 21:12:25

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GCMS) จำนวน ๑ ชุด
21 กุมภาพันธ์ 2563 21:10:06

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
21 กุมภาพันธ์ 2563 19:35:21

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทาสีหอพักนักศึกษา ชาย - หญิง
19 ตุลาคม 2561 20:22:35

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
11 ตุลาคม 2561 11:14:06

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาด
11 ตุลาคม 2561 11:13:10

ระเบียบ ม.แม่โจ้ว่าด้วยการจัดเก็บ การจัดสรรเงิน และการจ่ายเงินรายได้จากการให้บริการและการจำหน่ายผลผลิต พ.ศ. 2563
11 สิงหาคม 2563 10:00:17

กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ ค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ. 2549
28 มกราคม 2563 14:23:30

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก (โครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัย) ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลว. 17 สิงหาคม 2554
15 ตุลาคม 2562 11:33:09

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการจัดฝึกอบรม พ.ศ. 2556
23 กันยายน 2562 15:51:24

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
13 กันยายน 2562 15:33:28

อัตราการจำหน่ายของที่ระลึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 ตุลาคม 2561 13:37:53

ขั้นตอนการจัดพิธีลงนามความร่วมมือภายในประเทศ (MOU)
19 ตุลาคม 2561 22:00:11

ปฎิทิน ดูทั้งหมด

8
Friday
December 2023
9
Saturday
December 2023
0

วันนี้

4

เมื่อวานนี้

0

สัปดาห์นี้

38

เดือนนี้

กิจกรรม ดูทั้งหมด

  • ดูทั้งหมด
  • กิจกรรมเชิญชวน ประชาสัมพันธ์
  • ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook