Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | 9 ตุลาคม 2563 17:33:52

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี พร้อมระบบการนำสารเข้าแบบ Headspace และตัวตรวจวัดชนิด Flame lonize (Headspace Gas Chromatography Flame lonize Detector,HS-GC-FID) ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 

http://www.phrae.mju.ac.th/admin-v1/UploadedFiles/6310091727161_Template เอกสารประกวดราคา.pdf

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ http://www.phrae.mju.ac.th/admin-v1/UploadedFiles/6310091727575_ตารางราคากลาง64.pdf