Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
น้อมรำลึกวันปิยะมหาราช
ประมวลภาพกิจกรรม | 24 ตุลาคม 2561 9:31:05

วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจน้อมรำลึกเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมอำเภอร้องกวาง และพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ข้างที่ว่าการอำเภอร้องร้องกวาง โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล นายอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น วันปิยมหาราช 

(CR : งานโสตทัศนศึกษา)

รูปกิจกรรม