Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร. 9
ประมวลภาพกิจกรรม | 19 ตุลาคม 2561 21:23:49

นายอำเภอร้องกวางนำ ขรก. ประชาชน วางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร. 9

อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล. นายอำเภอร้องกวาง กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 และเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยพร้อมเพรียงกันนั้น ในส่วนของอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบด้วยกิจกรรมแรก เวลา 07.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง โดยประกอบพิธีทางศาสนา พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีตักบาตรพระสงฆ์ การแต่งกาย ข้าราชการปกติขาว ไม่สวมหมวก ประชาชน ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง กิจกรรมที่ 2 เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ สวนสุขภาพเทศบาลตำบลร้องกวาง โดยนายอำเภอร้องกวางประธานในพิธีจะนำคณะข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ วางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การแต่งกาย ข้าราชการปกติขาว สวมหมวก ประชาชน ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง

 รูปกิจกรรม

  •  
รูปกิจกรรม