Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | 11 ตุลาคม 2561 11:13:10

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลฟ์แคร์ เซอร์วิส

วงเงินค่าจ้าง 2,488,800 บาท

จำนวนพนักงาน  20 คน

ระยะเวลาการจ้าง 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562